MEIST

EPRÜ on avalikes huvides tegutsev vaimse tervise valdkonna eestkõneleja. Meie eesmärk on aidata kaasa rahva vaimse tervise hoidmisele ja vaimse tervise raskustega elavate inimeste personaalset taastumist toetavate teenuste arendamisele Eestis.

Meie põhikirjast tulenevad tegevusvaldkonnad on

  • Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ja personaalse taastumise ideedest ja põhimõtetest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine.
  • Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ja personaalse taastumise ideedest ja põhimõtetest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine.
  • Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni- ja personaalse taastumise alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine.
  • Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ja personaalse taastumise alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis kui rahvusvahelisel tasandil.

JUHATUS 

Külli Mäe, Triin Vana, Katrin Tsuiman

Majandusaasta aruanded

Aruanne_2023

Aruanne_2022

Aruanne_2021

Aruanne_2020

Eetikakoodeks docx

Close Menu