EPRÜ on täiskasvanute koolituse seaduse  (TÄKS) mõistes täiskasvanuharidust pakkuv täienduskoolitusasutuse pidaja
ja Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

(vt koolituskaardi  kohta Töötukassa kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolituskaart)

EPRÜ täienduskoolitused on välja töötatud, et toetada praktikuid sotsiaal-, tervise- ja tööhõive valdkonnas. Lisaks saab tellida mitmesuguseid EPRÜ kompetentsist lähtuvaid täiendkoolitusi, töötubasid, supervisioone.

Koolituste sihtrühmad:

rehabilitatsioonispetsialistid, erihoolekande tegevusjuhendajad, kogemusnõustajad ja kogemuseksperdid, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad ja terviseedendajad, töökeskkonna spetsialistid, tööhõivespetsialistid, tugiisikud.

Peamised koolitussuunad

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- CARe metoodika rakendaja koolitus
  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- CARe metoodika koolitaja koolitus
  • Tugigrupi juhendaja koolitus
  • Vaimse tervise esmaabioskuste baaskoolitus 
  • Vaimse tervise esmaabioskused kogukonnatasandil
  • Vaimse tervise esmaabioskused töökollektiivis

Õppekorraldus (pdf)

Läbi koostööprojektide ja hangetel osalemise oleme läbi viinud  CARe metoodika koolitusi  rehabilitatsioonimeeskondadele, erihoolekandeteenuse osutajatele, kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja haridusvaldkonna ametnikele ja  Eesti Töötukassa spetsialistidele.

Vaimse tervise esmaabioskuste koolitusi arendame ja viime läbi koostöös MTÜ Peaasjad meeskonnaga https://esmaabi.peaasi.ee/

Close Menu