EPRÜ on täiskasvanute koolituse seaduse  (TÄKS) mõistes täiskasvanuharidust pakkuv täienduskoolitusasutuse pidaja
ja Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

EPRÜ täienduskoolitused on välja töötatud, et toetada praktikuid sotsiaal-, tervise- ja tööhõive valdkonnas. Lisaks pakume mitmesuguseid EPRÜ kompetentsist lähtuvaid tellitavaid täiendkoolitusi, töötubasid, supervisioone.

Koolituste sihtrühmad:

rehabilitatsioonispetsialistid, erihoolekande tegevusjuhendajad, kogemusnõustajad ja kogemuseksperdid, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad ja terviseedendajad, töökeskkonna spetsialistid, tööhõivespetsialistid, tugiisikud

Peamised koolitussuunad

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- CARe metoodika rakendaja koolitus
  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- CARe coachi koolitus
  • Vaimse tervise esmaabioskuste baaskoolitus
  • Vaimse tervise esmaabioskused kogukonnatasandil
  • Vaimse tervise esmaabioskused töökollektiivis

Õppekorraldus (pdf)

Läbi koostööprojektide ja hangetel osalemise oleme läbi viinud  CARe metoodika koolitusi  rehabilitatsioonimeeskondadele ja Eesti Töötukassa spetsialistidele.

Vaimse tervise esmaabioskuste koolitusi arendame ja viime läbi koostöös MTÜ Peaasjad meeskonnaga https://esmaabi.peaasi.ee/vaimse-tervise-esmaabi/

Close Menu