KOOLITUSED 2022-2023


EPRÜ on Täiskasvanute Koolituse Seaduse TÄKS mõistes täiskasvanuharidust pakkuv täienduskoolitusasutuse pidaja ja Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartnerCARe baaskoolitus veebis 25.08-29.09.2022. KUTSE


 

 

 

KOOLITUSED SÜGIS 2022

CARe baaskoolitus veebis (25.08-29.09.2022) . Vaata lähemalt CARe _ baaskursus 2022

CARe _ baaskursus 2022 – ÕPPEKAVA

EPRÜ täienduskoolitused on välja töötatud, et toetada praktikuid sotsiaal-, tervise- ja tööhõive valdkonnas. Lisaks pakume mitmesuguseid EPRÜ kompetentsist lähtuvaid tellitavaid täiendkoolitusi, töötubasid, supervisioone.

Tugigrupi juhendaja täiendkoolitus – õppekava

CARe rakendaja koolitus- õppekava avaneb SIIN

Baaskoolituse õppekava avaneb SIINCARe _ baaskursus 2022

Koolituste sihtrühmad: rehabilitatsioonispetsialistid, erihoolekande tegevusjuhendajad, kogemusnõustajad ja kogemuseksperdid, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad ja terviseedendajad, töökeskkonna spetsialistid, tööhõivespetsialistid, tugiisikud

Õppekorraldus (pdf)

Peamised koolitussuunad

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- baaskoolitus

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- rakendaja koolitus

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- CARe coachi koolitus

  • Vaimse tervise esmaabioskuste baaskoolitus

  • Vaimse tervise esmaabioskused kogukonnatasandil

  • Vaimse tervise esmaabioskused töökollektiivis

EPRÜ kuulub Eesti vaimse tervise valdkonna organisatsioonide VATEK võrgustikku https://www.vatek.ee/koalitsioonist ja rahvusvahelisse CARe võrgustikku https://www.thecare-network.com/ .

Läbi koostööprojektide ja hangetel osalemise pakume CARe metoodika koolitusi rehabilitatsioonimeeskondadele ja Eesti Töötukassa spetsialistidele.

Vaimse tervise esmaabioskuste koolitusi arendame ja pakume koostöös MTÜ Peaasjad meeskonnaga https://esmaabi.peaasi.ee/vaimse-tervise-esmaabi/

TAASTUMISE KONVERENTS

21-22.SEPTEMBER 2021

2021.aasta sügisel toimub sotsiaalala konverents, mille keskne teema on personaalse ja sotsiaalse taastumise toetamine ühiskonnas.

Konverentsi korraldavad: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing EPRÜ, CARe Eesti kogukond, Tartu Ülikool, Eesti Töötukassa, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ESTA.

Konverentsi kodulehekülg ja registreerumine: https://www.taastumine.ee/

Rahvusvahelised kontaktid

WAPR – World Association for Psychosocial Rehabilitation: http://www.wapr.org/

WFMH – World Federation for Mental Health:  https://wfmh.global/about-us/

MHE – Mental Health Europe: https://www.mhe-sme.org/guide-to-personal-recovery/

WHO – World Health Organization:  https://www.who.int/rehabilitation/rehab-2030/en/

Ajalugu

EPRÜ on alates 1993 aastast mänginud Eestis olulist rolli psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonna eestkõnelejana. Aastatel 94-96 korraldati temaatilisi konverentse ja anti välja terviseajakirja Triangel ja esimene valdkonna käsiraamat „Psühhiaatriline rehabilitatsioon“ . Viidi läbi ka erihooldekodude audit ning anti soovitused deinstitutsionaliseerimiseks. Alates 2005 on EPRÜ olnud Eestis rahvusvahelise vaimse tervise päeva teema eestvedaja ja vaimse tervise messi korraldaja.

Käsiraamatud ja trükised

Close Menu