EPRÜ on täiskasvanute koolituse seaduse  (TÄKS) mõistes täiskasvanuharidust pakkuv täienduskoolitusasutuse pidaja
ja Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

EPRÜ täienduskoolitused on välja töötatud, et toetada praktikuid sotsiaal-, tervise- ja tööhõive valdkonnas. Lisaks pakume mitmesuguseid EPRÜ kompetentsist lähtuvaid tellitavaid täiendkoolitusi, töötubasid, supervisioone.

Koolituste sihtrühmad:

rehabilitatsioonispetsialistid, erihoolekande tegevusjuhendajad, kogemusnõustajad ja kogemuseksperdid, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad ja terviseedendajad, töökeskkonna spetsialistid, tööhõivespetsialistid, tugiisikud

Peamised koolitussuunad

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- baaskoolitus

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- rakendaja koolitus

  • Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil- CARe coachi koolitus

  • Vaimse tervise esmaabioskuste baaskoolitus

  • Vaimse tervise esmaabioskused kogukonnatasandil

  • Vaimse tervise esmaabioskused töökollektiivis

algtaseme koolitus veebis (25.08-29.09.2022) .

Vaata lähemalt CARe _ algtaseme õppekava

2022

CARe _ baaskursus 2022 – ÕPPEKAVA

Tugigrupi juhendaja täiendkoolitus – õppekava

CARe rakendaja koolitus- õppekava avaneb SIIN

Baaskoolituse õppekava avaneb SIINCARe _ baaskursus 2022

Õppekorraldus (pdf)

Läbi koostööprojektide ja hangetel osalemise pakume CARe metoodika koolitusi rehabilitatsioonimeeskondadele ja Eesti Töötukassa spetsialistidele.

Vaimse tervise esmaabioskuste koolitusi arendame ja pakume koostöös MTÜ Peaasjad meeskonnaga https://esmaabi.peaasi.ee/vaimse-tervise-esmaabi/

Close Menu