EPRÜ LIIKMEKS SAAMINE

EPRÜ liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes on psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni ja personaalse taastumise valdkonna praktik, kes järgib ühingu
põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning aitab ellu viia ühingu eesmärke.

Liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos kahe ühingu liikme soovituskirjaga.  Uue liikme vastuvõtmise otsustab juhatus.

EPRÜ LIIKMED ON:

Ain Klaassen
Anita Kurvits
Anne Vint
Anneli Roosmäe
Eiko Kuusik
Eveli Lilleoja 
Galina Podberjoznaja
Ivi Obzinis
Külli Sädeme
Jaan Kõrgesaar
Kadri Paal
Katri Siemer
Katrin Grünberg
Katrin Tsuiman  
Kelli Teede
Külli Mäe
Liis Siilbek
Maarika Voogne

Kadi Roosipuu
Maie Kreegipuu
Maire Koppel
Margit Laurson
Marju Mägi
Monika Haukanõmm
Monika Salumaa
Olev Toomla
Piia Pomerants
Rein Suija

Pille Ruth Kukemilk
Tiina Laumets
Triin Vana
Urve Tõnisson
Valdeko Paavel
Valentina Rannikmaa
Ülar Uusküla
Ege Veidenberg

Inge Vallandi 

Eda Mirk

Matis Rodin

2024 a on liikmemaksu summa  15€ .

Liikmemaksu palume tasuda iga aasta 31.märtsiks ühingu arveldusarvele Swedbankis nr EE952200221061307288.  

Saajaks  tuleb kirjutada  välja ühingu täisnimi: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing.

Kui soovid liikmemaksu tasumiseks arvet, siis palun anna sellest teada: info@epry.ee .  

 

Close Menu