EPRÜ LIIKMEKS SAAMINE

EPRÜ liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes on psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni ja personaalse taastumise valdkonna praktik, kes järgib ühingu
põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning aitab ellu viia ühingu eesmärke.

Liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos kahe ühingu liikme soovituskirjaga.  Uue liikme vastuvõtmise otsustab juhatus.

EPRÜ LIIKMED ON:

Ain Klaassen
Anita Kurvits
Anne Vint
Anneli Roosmäe
Eiko Kuusik
Eveli Lilleoja 
Galina Podberjoznaja
Ivi Obzinis
 
Jaan Kõrgesaar
Kadri Paal
Katri Siemer
Katrin Grünberg
Katrin Tsuiman  
Kelli Teede
Külli Mäe
Liis Siilbek
Maarika Voogne
Maie Kreegipuu
Maire Koppel
Margit Laurson
Marju Mägi
Monika Haukanõmm
Monika Salumaa
Olev Toomla
Piia Pomerants
Rein Suija
Tiina Laumets
Triin Vana
Urve Tõnisson
Valdeko Paavel
Valentina Rannikmaa
Ülar Uusküla
Ege Veidenberg
Inge Vallandi 

2023 a on liikmemaksu summa  15€ .

Liikmemaks tuleb tasuda iga aasta 31.märtsiks EPRÜ arveldusarvele nr EE952200221061307288. 

Close Menu