Tugigrupi juhendaja täiendkoolitus

Taastumine on võimalik, kaasatus reaalsus

TUGIGRUPI JUHENDAJA TÄIENDKOOLITUS

Heaolu ja Taastumine Kool MTÜ kutsub koolitusele kohaliku kogukonna sädeinimesi, kellel on valmisolek alustada vaimse tervise raskustest taastujate tugigruppide läbiviimist oma kodukohas.

 

Koolituse eesmärk on ette valmistada tugigruppide läbiviijaid ning peale koolitust toetada ja juhendada koolitusel osalejaid oma töös tugigruppidega.

Koolitusel käsitletakse:

  • gruppide läbiviimiseks vajalikke baasteadmisi;

  • suhtlemiskompetentse grupis;

  • taastumise mõtteviisi ja vahendeid;

  • taastumiskogemusi inimeste endi lugudena;

Koolituse läbiviimisel toimuvad:

  • loengud;

  • grupitööd;

  • omavahelised arutelud;

  • omakogemuse analüüs;

Koolituse maht on 2 EAP = 52 ak/h, millest 30 ak/h toimub kontaktõppena ja 22 ak/h iseseisva tööna, mis sisaldab oma tugigrupi alustamise ettevalmistust.

Koolitajad:

Heli Künnapuu – psühholoogiline nõustaja, psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut, koolitaja

Anneli Salk – psühholoogiline nõustaja, kutseline täiskasvanute koolitaja, erialaste artiklite autor.

Külli Mäe – psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonna pikaaegne eestkõneleja, praktik, koolitaja ja superviisor.

Kogemuskoolitajad Inge Vallandi ja Anita Kurvits

Koolitused toimuvad

  • Tallinnas 26.08; 9.09; 23.09; 7.10; 21.10; 4.11.2021, aadressil Põhja pst 11/2.
  • Tartus jaan – märts 2022 aadressil Munga 10-7.

Koolituse omaosalus 50 EUR

Projekti „DUO tugigrupid“ kaasrahastab SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (leping nr 1.8.-2021)

Tutvu ÕPPEKAVAGA Telli koolitus | (heakool.ee)

Registreeru SIIN

Lisainfo tel. 5021900 heli.kynnapuu@gmail.com Heli Künnapuu

Close Menu