Psüühikahäirega elavate inimeste huvikaitseorganisatsioonide võimestamine

Psüühikahäirega elavate inimeste huvikaitseorganisatsioonide võimestamine. EPRÜ osaleb partnerina SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi projektis „Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022“.

EPRÜ eesmärk on aidata kaasa taastumiskoolide võrgustiku loomisele üle Eesti. Piirkondlike taastumiskoolide roll on ka huvikaitsealaste koolituste ja nõustamiste jätkusuutlik tagamine.

Close Menu