Partnerlus Erasmus+ projektis – “Mental Health Recovery Education”.

Rõõm on teada anda, et EPRÜ on koostööpartneriks CARe Network’i poolt ellu kutsutud Erasmus+ projektis, “Mental Health Recovery Education”.

Projekti eesmärk on edendada taastumist toetavaid teenuseid ning läbi koolituste ja teavitustegevuste jõuda enamate spetsialistide ja juhtideni.  2 aasta jooksul on plaanis koostöös Eesti, Tsehhi ja Hollandi partneritega luua ning tugevdada erinevatele sihtgruppidele suunatud koolitusi, et avada personaalse taastumise, kogemusteadmise ja kogukonda kaasatuse teemasid.

EPRÜ on projekti kaasatud tänu pikaajalise koolituskogemuse ja taastumise teema eestvedaja rollile Eestis. Sarnases rollis on ka Tsehhi partner, Centre for Mental Health Care Development

Et senisest enam tugevdada tõenduspõhist lähenemist ja tänapäevaste koolitusmaterjalide jm ressursside kättesaadavust, on kaasas ülikoolid – meie Tartu Ülikool ning Utrecht´i ja Windesheimi ülikoolid Hollandist. Neis ülikoolides on olulise uurimisteema- ja praktikana arenenud kogemusteadmise ja -ekspertiisi kasutamine, mis saab olema ka selle projekti võtmetähtsusega teema.

Koolitusprogrammide ja koolitusmaterjalide koostamise meeskond on tõeliselt rikas oma mitmekesisuselt. Sinna kuuluvad eri teadmiste ja kogemustega partnerid – koolitajad, vaimse tervise valdkonna professionaalid, kogemusteadmist ja -ekspertiisi omavad inimesed, uurijad, teenuste juhid ja korraldajad.Oleme lootusrikkad, et selle projekti kaudu saame ellu kutsuda Eestis mitmeid olulisi koolitusi ja arendusi, seda nii teenuste juhtimise kui klienditöö tugevdamiseks, aga ka kogemusteadmise teadlikumaks ja paremaks kasutamiseks.

Veebruaris toimus esimene projektimeeskonna kohtumine Prahas, kus osalesid EPRÜ meeskonnast Triin Vana ja Karin Hanga ning Tartu Ülikoolist Dagmar Narusson ja Kadi Kass.

Close Menu