Koostööpartnerid

Koostööpartnerid Eestis

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon www.vatek.ee

Eesti Psühhiaatrite Selts http://www.psy.ee/

Eesti Õdede Ühingu Psühhiaatriaõdede Seltsing: kodulehekülg

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit : www.ngo.ee

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon: http://www.eswa.ee/ 

Tallinna Vaimse Tervise Keskus: www.mhcenter.ee

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus: www.tartuvthk.ee

MTÜ “ Iseseisev elu”: www.iseseisev-elu.ee

Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühing: www.hot.ee/epityhendus 

Rahvusvahelised partnerid

International Education Center STORM Rehabilitation

Mielenterveyden Keskusliitto: www.mtkl.fi

Rahvusvahelised erialaorganisatsioonid:

WAPR – World Association for Psychosocial Rehabilitation: http://www.wapr.info

WFMH – World Federation for Mental Health:  http://www.wfmh.org/

MHE – Mental Health Europe: http://www.mhe-sme.org 

WHO – World Health Organization:  http://www.who.int/topics/mental_health/en/index.html

Close Menu