Koolitusseminar „Psühhiaatria ja taastumine – kuhu me teel oleme?“

26.aprill 2024  toimus päevadesse elu andvas ja külalislahkusest  õhkuvas  Tartu Eluringikeskuses  koolitusseminar “„Psühhiaatria ja taastumine – kuhu me teel oleme?“.  Seminaril said kokku  Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsiooni (ENPS), Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu (EPRÜ), Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Liidu (EPiLL) liikmete ja  taastumise mõtteviisi esindajad. 

Eesmärgiks oli luua ühist ruumi ja arusaamist ning  tutvuda tõsise vaimse raskustega inimeste taastumist toetavate tõenduspõhiste ning välisriikides toimivate praktikate ja  olemasolevate WHO suunistega. Heitsime üheskoos pilgu ka Eestis olulistele teemadele, vaatasime tulevikku ja mõtestasime üheskoos läbi, milline on üks taastumisprotsess, et inimene saaks olla oma kogemuse ja elulooga olla oma elu ekspert.  Arutasime, kuidas meie olemasolevat süsteemi sillata rohkem inimesekeskse toimimise suunas ning milline saaks olla raviarsti roll sellel teekonnal.  

TÜ Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalse innovatsiooni teadur Dagmar Narusson (PhD)  avas personaalse taastumise tausta, tutvustas Nottinghami Ülikooli Vaimse tervise instituudi taastumise uuringute meeskonna  ja rahvusvaheliste ülikoolide konsortsiumi poolt läbiviidud tõenduspõhiste uuringute tulemusi ja kaasaegseid lähenemisi tõsise vaimse tervise raskusega elavate inimeste toetamisel. Hollandi  Windesheim Ülikooli teadlased, professor Alie Weerman ja Rosalie Metze liitusid veebi teel ning jagasid hollandi praktikaid,  kuidas valmistatakse ette, koolitatakse  ja kasutatakse vaimse tervise kogemusteadmust ja kogemusekspertsust  inimeste toetamisel  tervishoius.

Tutvusime WHO QualityRights programmi tegevuste, juhiste ja e-õppega, mis kutsub üles paradigma muutusele ühiskondades. Kuulasime praktikaid, kuidas toetatakse Eesti inimest tänasel raviteekonnal ning saime osa nii Eesti kui rahvusvahelistest personaalse taastumise lugudest. Arutasime igaühe rolli üle  – inimesena, kogukonna liikme ja oma eriala esindajana, et aidata kaasa hooliva ja kaasava ühiskonna kujundamisele, kus vaimse tervise raskustega elavad inimesed saavad tunda ennast väärika ja võrdse ühiskonna liikmena. 

Ühises arutelus sai selgemaks, et inimõigusi edendavasse, inimesi austavasse ja väärtustavasse  teenuskultuuri saab iga üks meist anda panuse.  Oma igapäevatööd tehes on suur roll organisatsioonikultuuril, kuidas organisatsioon väärtustab töötajaid,  inimest ja erinevusi haavatavuse avaldumisel.  Nii aitajad, kui abivajajad on kõik eelkõige inimesed – olgu nad siis tervishoiu või sotsiaalvaldkonna praktikud/spetsialistid. 

Saime kontakte, uusi  mõtteid, ideid ja  innustust  järgmisteks kohtumisteks, et  tuua tõenduspõhised teadmised inimest toetavate spetsialistideni. Hoiame ühiselt  lootust parema toetussüsteemi loomiseks tõsise vaimse tervise raskustega inimestele ja nende lähedastele. 

Suur tänu Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsiooni esinaisele Anu Korsarile ja Tiiu Lindile, kelle  usaldus, pühendumine ja järjekindlus  tegid koolitusseminari toimumise võimalikuks.  

Close Menu