EPRÜ üldkoosolek ja talvekool

16.02.2023 toimus  heade mõtete linnas Tartus EPRÜ üldkoosolek ja koos taastumise kogukonna liikmetega viisime läbi talvekooli. Üritus toimus taastumise ideestikust kantud Eluringikeskuse kaunis majas Annelinna serval.  Päeva esimene poolel toimus  EPRÜ üldkoosolek, kus esmalt taaskohtusime ning tutvusime uute ja vanade EPRÜ liikmetega. Seejärel vaatasime tagasi möödunud 2022 a tegevustele ja kinnitasime majandusaasta aruande.  Liikmete aktiivses arutelus vaatasime  läbi põhikirja muudatused ning üldkoosolek otsustas vastu võtta uue EPRÜ põhikirja.  Peale toekat energiaampsu liitusid meiega taastumise kogukonna liikmed. Ühises koostöös arendasime maailmakohviku meetodi mõtteid ja plaane Eestis kaasaegse rehabilitatsiooni käsitluse ja taastumise mõtteviisi levitamiseks ning seda väärtustavate praktikute kogukonna tugevdamiseks.   Talvekool jätkus kogemuste jagamise ja õppimisega –  taastumise ideestikust kantud eakate teenused Eluringikeskuses, uued võimalused taastumise toetamiseks  –  taastumiskohvikud, taastumislugude kirjutamine  ning tantsu ja liikumise töötuba koos Eluringikeskuse elanikega. See päev oli meie ühiselt mõtleva kogukonna kokku saamine, milles oli osalemisrõõmu ja kaasatust kõigile, kes kohal oli.   Talvekoolist saadud arendusmõtetega liigume edasi ning peatselt jagame liikmetele uut infot.

Close Menu