EPRÜ ja EPILL-i koostöö

28.02.2024 kohtusid EPRÜ ja EPill – Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liidu juhatus, et arutada sotsiaalministeeriumi strateegilise projekti ühiseid tegevusi. Meie ühisosa tegevustes on kindlasti  taastumisele suunatud mõtteviisi ja tõenduspõhiste praktikate levitamine Eestis.  Kahetunnisel kohtumisel jagasime kogemusi ja uurisime uusi ideid ühiseks koostööks. Mõlema ühingu südameasjaks on kogemusteadmiste laiem kasutamine. Arutasime, kuidas  Eestis seda valdkonda tugevdada ja  kaasajastada. Rääkisime raske vaimse tervise haigusega inimeste toetamisest teenustel,  teenuste kvaliteedist ja kuidas tulevikus kogemusteadmisega inimesi kaasata kvaliteedi hindamisele.  Ühise tegevusega saame aidata kaasa, et meil oleks Eestis parem abi ja toetus, väärikus, mõistmine ja kaasatus teenustel. Otsustasime sõlmida koostööleppe, kus sõnastame meie  ühised eesmärgid ja tegevused.  Seda juba järgmisel kohtumisel, mis toimub aprilli alguses.

Close Menu