CARe veebikoolitus SÜGIS 2022

 

Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil

 

 

  Täiendkoolitus
  25.august-29.september 2022
Asukoht veebikoolitus
Sihtrühm Tegevusjuhendajad,kogemusnõustajad, rehabilitatsioonispetsialistid
Keel eesti
Eesmärk Erihoolekande teenuste osutamisel võib igapäevapraktikas tekkida olukordi, millega on keeruline hakkama saada. „ CARe baasoskuste koolitus ” on 2-kuuline veebipõhine koolitusprogramm vaimse tervise valdkonna praktikutele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas vaimse tervise raskustega elavaid täiskasvanuid paremini toetada nende taastumise ja osalemise toetamisel.
Loodetav tulemus

Programmi tulemusel paraneb kliendi rollis oleval inimesel

  • probleemide lahendamise, suhtlemise ja enesekehtestamise oskus sh oskus küsida ja vastu võtta abi teenuse kasutamise protsessis.
  • eneseväljendusoskus
  • üldine rahulolu oma eluga

ja kutselistel aitajatel

  • samaväärse partneritevahelise koostöösuhte loomise oskus teenuse pakkumise kontekstis.
  • vaimse tervise mõjude mõistmise oskus ja nendest tulenevate konfliktide lahendamise oskus
  • tööstressi ja probleemidega toimetuleku oskus

 

Õppe kogumaht

 

Õppemaht on 18 akadeemilist tundi kontaktõppes veebis.  Õppijate arv ühes grupis on kuni 12 inimest.

 

NB! Grupid komplekteerib koolitaja avalduste põhjalt. Eesmärk on luua koosõppimist toetav keskkond sh osalevad igas grupis kogemusnõustajad, arvestataks, et grupis oleks sarnaste teenuste ja sihtgruppidega töötajad (näiteks toetatud elamise pakkujad, sihtgrupi omapärast/ diagnoosist  tulenev huvi vms)

 

KAVA Kokku 6 kohtumist a 3x 45 min

·         Kuidas toetada kliendi rollis inimest tema taastumisprotsessis.

·         Kuidas ehitada üles  samaväärsel partnerlusel põhinevat  koostöösuhet

·         Kuidas jõuda kliendi soovi mõistmisest eesmärgi ja tegevusplaanini.

·         Kuidas mõista vaimsest tervisest tulenevat haavatavust ja leida tasakaaluks toimivaid tugevustepõhiseid võimalusi.

·         Kuidas aidata kliendil leida ja osaleda taastumist toetavates kogukondades

·         Kuidas aidata kaasa  taastumist toetava teenust osutava meeskonna  kujundamisele

Koolitused toimuvad veebikohtumistena (zoom). Kohtumiste orienteeruv kestvus on 25.august-29.september 2022.Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 12 inimest) kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku on 6 kohtumist (2 kuud).

Kohtumised toimuvad neljapäeviti kell 15.00-17.30

Koolitusel arutatakse näiteid erinevatest klientide igapäevaelu olukordadest. Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga, kellest üks on kogemusnõustaja.

 

Koolitajad Külli Mäe ja Inge Vallandi
Dokument läbinutele Tõend
Hind 600€
Korraldaja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
Kontakt Katrin Päären, katrin@noet.ee.

NB! Koolitusgrupi komplekteerib koolitaja eelintervjuude põhjalt.

Close Menu