CARe rakendajate kogukond laienes taas

Tartus said  sõbrapäeval 13 kutselist praktikut kätte CARe rakendaja tunnistused.  Meie hulgas on uued kutselised praktikud, kes väärtustavad inimeseks olemist, teadvustavad sellega kaasnevat haavatavust, tunnevad taastumismõtteviisi, teavad kohalolul ja tugevustel põhineva klienditöö põhimõtteid. 2023 a oktoobris alanud koolitusel osalejate hinnangul andis koolitus vaate klienditöö positiivsele küljele, milles on avastamist nii töötajal kui abivajaval  inimesel.  Juurde saadi enesekindlust oma töös, sest toetuda saab tõenduspõhisele ja praktikas rakendatavale metoodikale.  Koolituse lõpuseminar oli kantud  jagatud energiast ja edasiviivast väest.  Seati julgeid mõtteid järgmisteks sammudeks ja plaaniti uusi kohtumisi.

 

Oleme tänuliku osalejatele usalduse ja kogemuste eest, mida ühistel õpipäevadel lõime ja jagasime.
Close Menu