CARE METOODIKA INNOVATSIOONID

Taastumine  ei toimu vaimse tervise teenustel, vaid saab tõeks kogukondades nö päris elus.

Oktoobri esimesel nädalal kohtusid Splitis CARe võrgustiku koolitajad, eksperdid ja taastumise mõtteviisi huvilised.

Mõned sisulised killud valitud teemadest, mida käsitlesime nii CARe koolitajate töötoas  kui konverentsil.

Kogukondlike sidemete loomine.  Teemat avasid uuringute põhjalt  Jean Pierre Wilken (Utrecht University Netherlands & Tartu University Estonia) ja  Dagmar Narusson. Dagmari ettekandest tuli esile , kuidas osalusuuringud võivad nähtavale tuua  ühelt poolt klientide, pereliikmete ja hooldustöötajate seisukohad kogukonnas osalemise kohta ning teiselt poolt vaateid kogukonna võimalustele, nagu raamatukogud, muuseumid ja ettevõtted.

Perspektiivide ühendamine ja sildade ehitamine suurendab vaimse tervise probleemidega inimeste võimalusi sotsiaalseks kaasamiseks.  Aster Tooma jagas kogemusi deinstitutsionaliseerimisest ja väiksemate majutusüksuste loomisest ja toimimisest.

Ühiselt tõdesime, et tõeline väljakutse on  aga palju rohkem ühendust luua kohalike kogukondadega- sildade loomine.

Loe lähemalt siit:

https://www.thecare-network.com/post/report-conference-resilience-and-recovery

 

Osale CARe kogukonna teemapäevadel. Küsi rohkem infot: kylli.mae@epry.ee

EPRÜ juhatuse liikme Külli Mäe osalemist koolitusel ja konverentsil toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Close Menu