Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

Eesmärk

Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) on avalikes huvides tegutsev vaimse tervise valdkonna eestkõneleja, mille eesmärk on aidata kaasa nii rahva vaimse tervise hoidmisele kui ka ravi-, rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste arendamisele Eestis

Tegevusvaldkonnad

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide kaitsmine
  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine
  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine
  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis kui rahvusvahelises ulatuses

Uudised

20/04/2018
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige ja vaimse tervise...

31/10/2017
Hea kolleeg! Rõõm on teada anda, et juba jaanuarist...

02/05/2017
Seminaripäeva materjalidega on võimalik tutvuda siin