EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana

Täna kohtusid asjast huvitatud osapooled Jõhvis, et arutada toetatud töölerakendamise metoodika rakendamist Ida –Virumaal sõltuvusravi- ja rehabilitatsiooni osana. Tegu oli projekti „Isiklikud valikud tööturul“ jätkusuutlikkuse ümarlauaga, projekti tulemused tunduvad projekti elluviijatele igati julgustavatena.

IVT projekti Jõhvi meeskond andis ülevaate oma tööst. Toodi näiteid õnnestunud tööpraktikatest ja töölerakendumistest ning ka projekti jooksul ettetulnud raskustest. Kokku osales Jõhvi IVT programmis 23 inimest. Parimate saavutustena võib nimetada praktikal osalemist (7 programmis osalejat), tööle minemist (6) aga ka otsust minna rehabilitatsiooniprogrammi (3) või eriala õppima (2). Raskuseks on sihtgrupi tegelike toetusvajaduste sügavuti mõistmine. Oluline on hinnatud vajadusel põhineva toetuse tagamine, et ka peale projekti lõppu tulla toime igapäevaelupingetega ning hoida/ saada tööd.

Projekti juhtumikorraldajate sõnul on  väga oluline  isikliku toetuse jätkumine tööturul püsimiseks või sinna suundumiseks. Jätkutegevustena kaaluti selliseid variante nagu:

-Pikema praktika taotlemine läbi Töötukassa ning tihe koostöö jätkamine Töötukassa juhtumikorraldajaga Jõhvis.

-Seostamine SKA „Multiprobleemsete“ projektiga ning selle kaudu teenuste ja toetuse jätkuv pakkumine sh tugiisikuteenus.

-Sõltuvusravi ja rehabilitatsioonisüsteemi täiendamine toetatud töölerakendamise teenusega. Oluline on sobiva tööandja ja otse töökohal juhendaja leidmine. Tõsteti esile rehabilitatsioonijärgse töö/ praktikakoha toetava ja jõustava õhkkonna vajadust sh professionaalse ja kogemusnõustamise rolli.

-Vaagiti konkreetset ideed sotsiaalse ettevõtlusega alustamiseks metallitööde ja / või ehitustööde valdkonnas. Maavalitsuse esindaja toetas mõtet jätkata tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ( näiteks K-Järve jt).

Uudised

22/12/2012
Loe IVT projekti kuuendat uudiskirja Oleme jõudnud projektiga lõpusirgele...

11/12/2012
Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana Täna kohtusid asjast...

07/12/2012
*PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi* 6. detsembril...