Veebikaart   |    EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Toetajad

HMNlogovarviline ELSotsiaalfondvertikaal.jpg

EPRÜ tegevusvaldkonnad ja koodid vastavalt EMTAK'ile 

Tegevuskoodid: 94129; 88991; 94991; 72201

Ühingu põhieesmärk on psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideede ja printsiipide väärtustamine, levitamine ja rakendamine;

Tegevusvaldkonnad:

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide kaitsmine; KOOD: 94129 (muude organisatsioonide tegevus)

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine; KOOD: 88991; 94991 hoolekanne majutuseta näiteks tugigrupid; psüühilise erivajadusega inimeste sihtgrupi kaitse ja esindamine;

  • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine; KOOD: 72201

Uudised

20/04/2018
*Hea Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu liige ja vaimse tervise...

31/10/2017
Hea kolleeg! Rõõm on teada anda, et juba jaanuarist...

02/05/2017
Seminaripäeva materjalidega on võimalik tutvuda siin