EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tegevused

 

1.    PROJEKTI ETTEVALMISTAMINE JA KÄIVITAMINE:
 • hangete korraldamine
 • lepingute sõlmimine
 • avakoosoleku läbiviimine
 • juhtkomitee ametisse nimetamine
 • meeskonnakoolituse ja ajurünnaku ettevalmistamine ja läbiviimine - eneseabigrupi liidrite koolituse sisu ja metoodika täpsem määratlemine ja planeerimine.

01.01.2009-31.08.2009

2.    AKTIIVSE TEAVITUSTÖÖ KÄIVITAMINE:
 • teavitusplaani koostamine
 • pressiteate väljasaatmine
 • projekti kodulehe koostamine
 • projekti tutvustava A4 voldiku väljaandmine

01.05.2009-31.10.2009

3.    PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESTE JA NENDE LÄHEDASTE ENESEABIGRUPI LIIDRITE LEIDMINE JA KOOLITAMINE
3.1.    Eneseabigrupi liidrite kaardistamine ja leidmine
 • teavituskampaania võrgustiku kaudu
 • individuaalne infojagamine
 • võimalike kanditaatidega intervjuude läbiviimine

01.06.2009-31.07.2009

3.2.    Eneseabigrupi liidrite koolitusprogrammi ja -materjalide ettevalmistamine ja koostamine koostöös Soome koostööpartneri ja Eesti partneritega

01.05.2009-31.08.2009

3.3.    Eneseabigrupi 14 liidri koolitus (22 päeva)

I moodul: 17 päeva, Soome koolitajad - Mielenterveyden keskusliitto ry
Sisu ja teemad: kogemusnõustamine, tööhõive, rehabilitatsioon.

II moodul: 3 päeva + 2 päeva, Eesti koolitajad
Koolituse sisu ja teemad: tugi- ja eneseabigrupp kui organisatsioon, tugi- ja eneseabigrupist MTÜ-ks, meeskonna- ja võrgustikutöö, täiskasvanud õppija ja elukestev õpe

01.08.2009-28.02.2010

4.    PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESTE JA NENDE LÄHEDASTE TUGIGRUPPIDE JUHENDAJATE LEIDMINE JA KOOLITAMINE
4.1.    15 maakondlikku värbamiskampaaniat/ infoüritust maakondades tugigruppide läbiviijate leidmiseks

01.01.2010-28.02.2010

4.2.    5 tugigruppide läbiviijate koolitust  75le tugigrupi läbiviijale

4- päevane koolitus viiakse läbi moodulitena:
 • 2 teoreetilist õppepäeva
 • 1 praktika päev Eesti hästi toimivas tugirühmas või keskuses
 • 1  kokkuvõtlik õppepäev

01.03.2010-31.05.2010

5.    PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESTE JA NENDE LÄHEDASTE TUGIGRUPPIDE KÄIVITAMINE JA JÕUSTAMINE
5.1.    Tugigruppide aastase tegevusprogrammi koostamine ja tõlkimine vene keelde

01.05.2010-31.08.2010

5.2.    Maakondlike tugigruppide käivitamine ning nende jooksev abistamine ja nõustamine

01.06.2010-31.05.2011

5.3.    Tugigruppide jooksev seire ja kontroll programmi täitmise üle projektimeeskonna poolt

01.06.2010-31.05.2011

5.4.    Tugigruppide läbiviijate jooksev tööjuhendamine ja nõustamine

01.06.2010-31.05.2011

5.5.    Tugigruppides osalejatele sobiva töökoha leidmisel abistamine ja nõustamine EPRÜ nõustamiskeskuse poolt

01.01.2011-31.05.2011

6.    PUBLIKATSIOONIDE KOOSTAMINE JA AVALIKKUSE LAIEM TEAVITAMINE
6.1.    Projekti „heade praktikate“ kogumiku (raamat + DVD) koostamine ja levitamine

01.10.2010-30.04.2011

6.2.    Noortele  suunatud teavitustegevus „Noorte vaimne tervis“:
 • kirjandusvõistlus
 • respektseminarid

01.10.2010-31.10.2010

6.3.    Trükise „Skisofreenia ja muud psühhootilised häired“  koostamine ja levitamine

01.01.2011-30.04.2011

6.4.    Osalemine Sotsiaaltöö konverentsil:
 • ettekanne
 • osalemine töötoas

01.09.2009, 01.09.2010-

30.09.2009,30.09.2010

7.    EPRÜ NÕUSTAMISKESKUSE LOOMINE

01.08.2010-31.05.2011

8.    RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE
8.1.    Õppevisiit Hollandi STORM Rehabilitatsiooni¬keskusesse

01.11.2010-31.12.2010

8.2.    Osalemine Euroopa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu aastakonverentsil

01.09.2010-30.09.2010

8.3.    Koostöö Soome partneriga - Mielenterveyden keskusliitto ry (Vaimse Tervise Keskliit)
 • eneseabigrupi liidrite koolituse läbiviimine
 • koolitusel osalenute super¬visioon-tugi¬päevad Eestis
 • jooksev nõustamine ja infovahetus

01.05.2009-30.06.2011

9.    PROJEKTI LÕPETAMINE:
 • tagasiside meeskonnaliikmetelt, partneritelt ja sihtrühmalt, monitooring ja aruandlus
 • lõpuseminari läbiviimine

01.04.2011-30.06.2011

Uudised

29/06/2011
Vaimse tervise mõttetalgud Harjumaal, Laugu külalistemajas 27.-28. juunil 2011...

07/06/2011
Siiras tänu kõigile, kes andsid oma panuse DUO-projekti tugigruppide...

23/05/2011
Hea praktika kogumikku saab  soovi korral raamatuna tellida aadressilt...