EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi

6. detsembril kohtusid ümarlaual PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond, et arutada projektist saadud kasu, õppetunde ja  võimalikke  jätkutegevusi

Otsustati leida võimalused nõustamistoa/ teabetoa  teenuste edasiarendamiseks. Näiteks võiks nõustamisteenuste esialgsesse valikusse kuuluda: sotsiaalnõustamine, vaimse tervise teenuste nõustamine, kogemusnõustamine, tööalane juhtumikorraldus ( IVT jätk) , tugigrupi juhtide kovisioon ja supervisioon, lähedaste nõustamine, teenused ka venekeelsele kliendile ning avalikkuse harimine.  Nõustamistuba tuleks varustada vastavate infokandjatega. Koostööd võiks teha haigla sotsiaaltöötajatega . Jätkamiseks tuleb toetust küsida Tallinna Linnalt. Parandada tuleb teabetoa ja selle teenuste info üldist kättesaadavust nii haigla osakondades kui ka polikliinikus. Kindlasti jätkatakse tugigruppidega õe ja kogemusnõustaja koostöös.

Uudised

22/12/2012
Loe IVT projekti kuuendat uudiskirja Oleme jõudnud projektiga lõpusirgele...

11/12/2012
Toetatud töölerakendamise pilootprojekt sõltuvusravi ja –rehabilitatsioonisüsteemi osana Täna kohtusid asjast...

07/12/2012
*PERH psühhiaatriakliiniku juhtkond ja IVT projektimeeskond arutas jätkutegevusi* 6. detsembril...