EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Partnerid

Taotleja: MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ)

Tartus: Staadioni 52, Tartu 51008

EPRÜ eesmärgiks on:

 • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate spetsialistide ja praktikute ühendamine, erialaste vajaduste rahuldamine, huvide kaitsmine;
 • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni ideedest ja printsiipidest lähtuvate projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine;
 • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koolituse ja uurimistöö toetamine, kavandamine ja läbiviimine;
 • psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis kui rahvusvahelises ulatuses.

Koostööpartnerid:

 • Eesti Õdede Liidu Psühhiaatriaõdede Seltsing
  Koidu 20-34, 10136 Tallinn

Psühhiaatriaõdede tegevuseks on „Isiklikud valikud tööturul" projektis sihtgrupi otsene informeerimine, motiveerimine, nõustamine ja suunamine tööhõiveprogrammiga „Isiklikud valikud tööturul" liitumiseks.

 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
  J. Sütiste tee 19, 13419 Tallinn
 • SA Tartu Ülikooli kliinikum
  L. Puusepa 1a, 50406 Tartu
 • SA Viljandi Haigla
  Pärsti vald, 71024 Viljandimaa
 • SA Jõhvi Haigla
  Jaama 34, 41532 Jõhvi

Partnerid SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, SA Tartu Ülikooli kliinikum, SA Viljandi Haigla ja SA Jõhvi Haigla panustavad projekti järgmiselt:

 • toetavad valdkondliku kompetentsi arvesse võttes ja koostöös projekti juhtumikorralduse meeskonnaga (juhtumikorraldajad ja mentorid) sihtgrupi (psüühilise erivajadusega pikaajaline töötu) nõustamistegevusi sihtgrupi aktiveerimisel;
 • osalevad projekti teavitustegevuste elluviimises (sihtgrupi liikmete kaasamine).
 • Võimaldavad kasutada ruume (meeskonnatööks, grupi- ja individuaalnõustamiseks ja tööklubide läbiviimiseks).
 • EPRÜ Kogemusnõustajate Võrgustik
  Staadioni 52, 51008 Tartu (EPRÜ aadress)

Partner panustab projekti kogemusnõustamise valdkonna nõustajana, sh sissejuhatava koolituse läbiviimisel, töövaldkonnas, juhtumikorralduses ja seoses tööpraktikaga. Projekti eesmärkide täitmiseks on kaasatud partner koostööks professionaalide ja kogemusnõustajate vahel, et tuua sisse taastuja kogemused (taastujate sarnane vaatenurk).

Rahvusvaheline koostööpartner:

 • Finnish Central Association for Mental Health (Soome Vaimse Tervise Keskliit)

Vajadus on tagada kvaliteetsed ja sihtgruppi kaasavad sissejuhatavad koolitused ja tööklubide tegevus. Suurema kogemusega soome kolleegide töö jälgimine ja analüüs tagab käesoleva projekti tegevuste kvaliteedi Eestis.

Toimuvad töövarju päevad Soome töönõusta­mise keskustes ja taastumiskursustel. Õppekäigul osaleb 6 inimest projekti meeskonna hulgast.