EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tugigrupi programm

Tugigrupi programm on mõeldud Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu DUO projekti tugigruppide juhendajatele. Programmi elluviimisel kasutatakse tugigrupi juhendaja koolituse töövihikut ja superviisori tuge.

DUO projekti tugigrupiprogrammi üldisteks eesmärkideks on:

 • edendada taastumisvalmidust ehk toetada taastujaid, et nad leiaksid oma elu muutmist ja taastumist puudutavaid eesmärke ning
 • toetada taastujate usku nende asjatundlikkusse oma elu küsimustes.

See programm sobib vaimsest kriisist taastujale, sõltumata diagnoosist ja elusituatsioonist ning ei sobi isikuile, kes on akuutses kriisis ja kelle haiguse sümptomid on akuutses faasis.

Peale taastuja enese asjatundlikkuse kasutatakse tugigrupis ära ka teiste taastujate ja spetsialistide kogemusi ja teadmisi taastumisest. Programmis pannakse rõhku õppimisele ja kogemuslikkusele. Juhendajad tegutsevad teejuhi ja õpetaja rollis, mitte terapeutidena.
 
DUO projekti tugigrupis tegutseb kutselise aitaja kõrval vähemalt üks kogemusjuhendaja. Kogemusjuhendajal on isiklik kogemus psüühilisest haigestumisest ja taastumisest ning tema kohalolek ja osalemine programmi läbiviimisel annab lootust, et on võimalik taastuda ning kergendab taastujatel asjadest kõnelemist nende õigete nimedega.

Programmis kasutatakse Markku Lehto (2005) ideid taastumisest ning igal tugigrupis osaleval inimesel on võimalik ise visandada oma lugu taastumisest.

Soome Vaimse Tervise Keskliidus ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu tugigruppides mõeldakse, et vaimse tervise probleemidest on võimalik kõigil taastuda ning iga inimese taastumine on ainulaadne, individuaalne ja sügavalt isiklik muutumisprotsess, mistõttu ei saa eeldada  nagu taastuksid kõik teatud kindlal viisil. Tugigruppides kannustatakse grupiliikmeid analüüsima enese taastumist ja sellega seotud küsimusi ning vahendatakse usku taastumise võimalikkusse.

Nii tugigrupi juhendaja koolitusel, kui programmis püüame kasutada samu väljendeid. Programm koosneb 15 kohtumiskorra teemadest. Iga teema alguses on soovitused juhendajatele. Edasi järgnevad sõltuvalt teemast lühiloengute tekstid ja harjutuste juhised. 

NÄIDISPROGRAMM

Kogunemiskorra kestvus 3 tundi (sisaldab grupitööd ettevalmistavaid ja lõpetavaid tegevusi)
Kogunemiskordi saab kokku kavandada projekti raames 15-30.

 1. Tugigrupi programmi/ kursuse avamine, tutvumine, programmi otstarve ja tööpõhimõtted, reeglid.
 2. Eesmärgid programmi ajaks.
 3. Kogemuspõhimõte taastumisel.
 4. Patsiendist taastujaks.
 5. Tegevuslikke harjutusi/ võimlemist.
 6. Milline võib taastumine olla? Hetkeolukorra hindamine.
 7. Millest kõigest olen taastumas? Suund tulevikku.
 8. Tegutsemine oma elu nimel.
 9. Matk.
 10. Tegutsemine oma elu nimel.
 11. Võrdsus taastumisel (rõhuasetus käesoleval päeval ja tulevikuplaanidel).
 12. Kust ma tean, et olen taastunud?
 13. Taastumise kindlustamine ja naasmine oma eesmärkide juurde.
 14. Tuge ja teadmisi ning suund tulevikku. Eneseabigruppide loomise alused.
 15. Programmi lõpetamine, tunnistuste jagamine ja tagasiside.

DUO tugigrupi näidisprogramm on täiendavalt kättesaadav siit (pdf)

 

 

Uudised

29/06/2011
Vaimse tervise mõttetalgud Harjumaal, Laugu külalistemajas 27.-28. juunil 2011...

07/06/2011
Siiras tänu kõigile, kes andsid oma panuse DUO-projekti tugigruppide...

23/05/2011
Hea praktika kogumikku saab  soovi korral raamatuna tellida aadressilt...