EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

Tugigrupi juhendaja koolitus ja supervisioon

Sihtgrupp ja eesmärk

Neljapäevane sissejuhatav koolitus on mõeldud inimestele, kes on huvitatud vaimse tervise teenuste rikastamisest tugigruppide ja isikliku toetamise abil. 

Koolitusel saavad kutselised aitajad, psüühikahäirest taastujad ja nende lähedased teadmisi ning kogemusi, mis aitavad neil alustada tugigrupi tegevust oma kodukohas. Usume, et iga taastuja suudab ise leida oma eluks vajalikku teavet, seada oma eesmärke ja valida vahendeid nende saavutamiseks. Taastujale vajaliku toe määr võib olla erinev, kuid tähtis on ärgitada teda seadma eesmärke, tegema valikuid ja tegutsema oma elu nimel. Peale enda asjatundlikkuse saab taastuja grupis kasutada ka teiste kogemusi taastumisest ning kutseliste aitajate teadmisi ja tuge.

Vaimse tervise häiretest taastumine on iga inimese ainulaadne ja sügavalt isiklik tegevus. Seepärast ei taha me väita, et taastutakse ainult mingil kindlal viisil. Tugigrupi ellukutsumine aitab otsida ja leida just igaühele sobivat taastumisviisi. Lisaks taastumisteemale keskendub tugigrupi programm veel töö leidmisele ja tööelus jaksamisele ning eneseabigruppide jõustamisele

Maht ja sisu

Koolitus on kavandatud kaheosalisena, 2+2 koolituspäeva. Kokku 32 tundi, millest 8 tundi on praktilised tegelusharjutused. 2010.a. märtsist maini toimub viis juba planeeritud DUO-projekti koolitust, edasi kavandatakse uusi koolitusgruppe üle Eesti vastavalt sooviavalduste laekumisele. Vajadusel kavandatakse koolitust ka venekeelsena.

Käsitletavad teemad:

  • Taastumise mõtteviis
  • Kogemustoe väärtustamine. Kogemusloo kasutamine tugigrupiprogrammis
  • Tugigrupiprogrammi eesmärk, põhimõtted ja mängureeglid
  • Tugigrupiprogrammi ellu viimise nurgakivid: lühiloeng, rühmavestlus, tegelusharjutused ja liikumine
  • Tugigrupiga alustamine ja selle tegevuse juhtimine, näidisprogrammi kohandamine
  • Taastumine ja tööelu
  • Eneseabigruppide jõustamine
  • Koostöövõimalused DUO prjekti raames

Programmi teoreetiline taust ja õppematerjalid

Projekti juured on Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu (EPRÜ) juures tegutseva kogemusnõustajate võrgustiku tegevuses ja tihedas koostöös Soome Mielenterveyden keskusliitto ry (MTKL) koolitus- ja rehabilitatsioonispetsialistidega. Käesoleva koolituse ja tugigrupiprogrammi sisu tugineb paljuski projekti raames tõlgitud kolmeosalisele MTKL käsiraamatute sarjale „Taastumisvõtteid“.

Koolituse läbinud saavad EPRÜ tunnistuse ja jaotusmaterjalina õppematerjali „Abiks tugigruppide läbiviimisel psüühilise erivajadusega inimestele ja nende lähedastele”. Peale koolituse lõppu pakutakse supervisiooni, et kohandada programm ja alustada oma tugigrupiga. Taastujaid kutsutakse ühinema EPRÜ kogemusnõustajate võrgustikuga. Õppematerjalid on kätesaadavad ka vene keeles.

Maksumus: DUO projekti koolitused on osalejatele tasuta.  Eraldi toetused osalemiseks (transport, majutus, stipendium) on võimalikud tööturul mitteaktiivsetele  isikutele. 

Koolitajad: Külli Mäe ja Heino Nurk (vastutavad koolitajad) ning DUO projekti koolitajate koolitusel osalenud.

INFO ja registreerumine: www.epry.ee/duo; Külli Mäe tel :56562403; e-post: duo@epry.ee

Sooviavalduse koolitusel osalemiseks leiate siit. Teiega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Uudised

29/06/2011
Vaimse tervise mõttetalgud Harjumaal, Laugu külalistemajas 27.-28. juunil 2011...

07/06/2011
Siiras tänu kõigile, kes andsid oma panuse DUO-projekti tugigruppide...

23/05/2011
Hea praktika kogumikku saab  soovi korral raamatuna tellida aadressilt...