EST   |    ENG   |    RUS   |   
 
 

DUO projekti arengute hindamiseks on ametisse nimetatud juhtkomitee.

Projekti juhtkomitee roll:

  • tegevuskava ning elluviidud tegevuste ja saavutatud tulemuste kinnitamine
  • täiendavate partnerite/ sihtgrupi kaasamine projekti tegevuste raames (soovitused/ ettepanekud) 
  • teavitus, projekti puudutava info levitamine
  • osalemine laiemas koostöövõrgustiku töös.

Juhtkomitee on 13-liikmeline:

 

1. Anita Kurvits Eesti Kogemusnõustajate Võrgustik
2. Toivo Treiblut  Eesti Kogemusnõustajate Võrgustik
3. Katrin Orav  Eesti Psühhiaatrite Selts
4. Ene Jõesaar EÕL Psühhiaatriaõdede Seltsing
5. Triin Vana Tallinna Vaimse Tervise Keskus
6. Anne Rusalejeva Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus (Tallinn)
7. Merike Vedru Eesti Psüühikahäiretega Inimeste Toetajate Ühendus
8. Merike Martinson Tallinna Linnavalitsus
9. Heljo Pikhof Riigikogu sotsiaalkomisjon
10. Külli Mäe  Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
11. Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ
12. Maarja Krais Sotsiaalministeerium
13. Avo Üprus Diakoonivõrgustik


Juhtkomitee liikmed kohtuvad kolmel korral projekti jooksul.

Uudised

29/06/2011
Vaimse tervise mõttetalgud Harjumaal, Laugu külalistemajas 27.-28. juunil 2011...

07/06/2011
Siiras tänu kõigile, kes andsid oma panuse DUO-projekti tugigruppide...

23/05/2011
Hea praktika kogumikku saab  soovi korral raamatuna tellida aadressilt...